Naujienos

Pilietinė iniciatyva (2012-11-09)

2012-11-22

2012 metai skelbiami Maironio metais. Kiekvieno lietuvio širdyje gyvos Maironio skelbiamos vertybės: meilė tautai, gimtinei, protėvių galybei, miškui, žmogui. Dabar, kai jaunimą vilioja svetimi kraštai, labai svarbu mokinius ugdyti tautiškumo, meilės Lietuvai dvasia.


1924 m. poetas Faustas Kirša rašė „Mūsų visuomenė dar maironinė” Nesuklysime teigdami, kad ir mes dar maironiniai, kad mums savos ir brangios tos vertybės, kurias poetas skelbė ir dainavo.

„Poetas Maironis ėjo su tauta – ir dabar jos neapleidžia, toliau su ja žengia,”- sakė M.Biržiška.
Mes , J.Basanavičiaus progimnazijos mokiniai ir mokytojai, tikime: Maironis norėtų, kad Lietuvos girios sužaliuotų…
Juk žaliuoja Tautinio Atgimimo ąžuolynas Ožkabaliuose – Jonui Basanavičiui.

Projekto tikslas:

     1. Skatinti mokinius pažinti ir vertinti Lietuvos istoriją bei didžius jos žmones;

     2. Stiprinti mokinių meilę Lietuvai, remiantis Maironio kūryba.

Projekto uždaviniai:

     1. Vilniaus rajone - Neries regioniniame parke - pasodinti Maironiui ąžuoliukų giraitę;

     2. Progimnazijos mokiniai šią giraitę prižiūrėtų ir puoselėtų.